TƏRƏFDAŞLAR


Jurnal haqqında

Təsisçi


Ünvan: AZ1008, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai prospekti, 49

Tel / Fax  (+994 12) 599-11-55; (+994 12) 496-06-47

E-mail: office@edu.gov.az

Veb sayt: http://edu.gov.az Jurnal haqqında

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” il ərzində 4 dəfə (mart, iyun, sentyabr, dekabr) dərc edilən resenziyalı, açıq girişli elmi-metodik jurnaldır. 1954-cü ildən nəşr olunur. Jurnal Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 5 may 1997-ci il tarixli Nizamnaməsi ilə təsdiq edilmiş, Azərbaycan Respublikası Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Seriya AB № 022436, Qeydiyyat № B236

Print    ISSN  2790-0738

Online ISSN  2791-0911Jurnalın tarixi

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin elmi-metodik nəşridir. 1954-cü il iyun ayının 15-i “Azərbaycan məktəbi” jurnalının metodik əlavəsi olaraq təsis edilmişdir. 1990-cı il dekabr ayının 3-dən etibarən, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müstəqil elmi-metodik nəşri olaraq “Ana sözu” adı ilə dərc edilməyə başladı və 1997-ci il aprel ayının 2-dən bu günədək “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” adı ilə dərcini davam etdirir.

Jurnal Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tövsiyə etdiyi dövri elmi nəşrlər sırasındadır.Jurnalın baş redaktorları

Jurnalın ilk baş redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Əbdüləzəl Dəmirçizadə (1954-1959) olmuşdur. Növbəti illərdə jurnala ölkədə və SSRİ miqyasında tanınmış alimlər: ped.elmlər doktoru Ağamməd Abdullayev (1959-1975), Əziz Əfəndizadə (1975-1991), Mirabbas Aslanov (1991-1994), Bahəddin Yunusov (1994-2003), Məhəmməd Baharlı (2007-2019) baş redaktorluq etmişlər.

Hazırda (2021-ci ildən) jurnalın baş redaktoru Sehran Səfərovdur.

İNDEKSLƏMƏ