TƏRƏFDAŞLAR


Redaksiya heyəti

Baş redaktor


Sehran Səfərov


Redaksiya şurası


İsa Həbibbəyli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Elnur Nəsibov, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi

Nadir Məmmədli AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Mahirə Hüseynova, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Qəzənfər Kazımov, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Yaqub Babayev, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Fərahim Sadıqov, Bakı Elm-Təhsil Mərkəzi

Təyyar SalamoğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Piralı ƏliyevBakı Slavyan Universiteti

Ənvər Abbasov, Bakı Slavyan Universiteti

Mahmud Allahmanlı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti


Beynəlxalq məsləhətçilər


Yavuz Akpınar, Ege Universiteti, Türkiyə

Özcan Bayrak, Fırat Universiteti, Türkiyə 

Aqşin Əliyev, Pekin Xarici Dillər Universiteti, Çin

Güljahon Jumanzarova, Cizzax Dövlət Pedaqoji İnstitutu, Özbəkistan

Güllü Karanfil, Komrat Dövlət Universiteti, Moldova

Çonq Jin Oh, Hankuk Xarici Tədqiqatlar Universiteti, Cənubi Koreya

Maqripa Yeskeyeva, Beynəlxalq Türk Akademiyası, Qazaxıstan


Redaksiya heyəti

Gülnar Əliyeva, Məsul katib

İsmayıl Kazımov, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

Sədaqət Həsənova, Naxçıvan Dövlət Universiteti

Fikrət Cahangirov, Azərbaycan Dillər Universiteti

Bilal Həsənli, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Soltan HüseynoğluAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Sevinc Rəsulova, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi

Fəxrəddin Yusifov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Sevda Abbasova, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Ədalət Abbasov, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Nazilə Abdullazadə, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Cəlal Allahverdiyev, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti


Redaksiya


Könül Yadigarova, Xatirə Məmmədova, Xanımgül Əsgərova, Ramilə İsmayılova, Nazlı Səmədzadə, Fəridə Əhmədova, Cəvahir Quluzadə


İNDEKSLƏMƏ