TƏRƏFDAŞLAR


Məqalə çağırışı

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” il ərzində 4 dəfə olmaqla Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində məqalə dərcini həyata keçirən resenziyalı, açıq girişli elmi-metodik jurnaldır. Jurnal humanitar elmlər istiqaməti üzrə dilçiliyin və ədəbiyyatşünaslığın bütün sahələrinə aid elmi məqalələr dərc edir, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikasını, onun tədqiqi və təbliği problemlərini araşdırır, tədris prosesində Azərbaycan dili-ədəbiyyat müəllimlərinə elmi-metodik köməklik göstərir. Jurnalda Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı, həmçinin dünya ədəbiyyatının da tədqiqi və tədrisi ilə bağlı məqalələrə yer verilir.

Jurnal oxuculara həm çap, həm də Açıq Giriş əsasında http://tall.edu.az saytında onlayn versiyada təqdim edilir.

 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” aşağıdakı sahələrə aid məqalə dərcini həyata keçirir:

- Dilçilik məsələləri

- Metodika

- Qrammatika

- Dialektologiya

- Mətnşünaslıq

- Azərbaycan ədəbiyyatı

Türk dili və ədəbiyyatı

- Dünya ədəbiyyatı

- Uşaq ədəbiyyatı

- Xalq yaradıcılığı

- Nəşrlər

Məqalələr redaksiyaya tall@edu.gov.az elektron poçt ünvanı və http://tall.edu.az saytı üzərindən göndərilir. Qəbul edilən məqalələrin dərci ilə bağlı bütün sorğular tall@edu.gov.az elektron poçt ünvanında, həmçinin http://tall.edu.az saytında yer alanƏlaqə” bölümündən cavablandırılır.

 

İNDEKSLƏMƏ