TƏRƏFDAŞLAR


Məqsəd və mövzular

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” il ərzində 4 dəfə olmaqla Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində humanitar elmlər istiqaməti üzrə dilçiliyin və ədəbiyyatşünaslığın bütün sahələrinə aid orijinal, yüksək keyfiyyətli elmi məqalələr dərc edən resenziyalı, açıq girişli elmi-metodik jurnaldır. Jurnalda Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı, xarici ölkə ədəbiyyatının da tədqiqi və tədrisi ilə bağlı elmi-metodik məqalələrin nəşrinə yer verilir. 

Jurnal elmi ictimaiyyət, dilçi-alimlər, filologiya sahəsi üzrə mütəxəssislər, doktorantlar, magistrantlar, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimləri, uyğun ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr və bu sahə ilə maraqlanan geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Jurnalın məqsədi


Azərbaycan dili və ədəbiyyatın (həmçinin dünya ədəbiyyatının) tədrisi metodikasını araşdırmaq;

- Azərbaycan dili və ədəbiyyatın (həmçinin dünya ədəbiyyatının) tədqiqi və təbliği problemlərini araşdıraraq onların həlli yollarını müəyyən etmək;

-  Ana dilinin saflığı və işləkliyini qorumaq;

-  Müəllimlərə elmi-metodik köməklik göstərmək.

 

Mövzu sahələri


- Dilçilik məsələləri

- Metodika

- Qrammatika

- Dialektologiya

- Mətnşünaslıq

- Azərbaycan ədəbiyyatı

Türk dili və ədəbiyyatı

- Dünya ədəbiyyatı

- Uşaq ədəbiyyatı

- Folklorşünaslıq

- Nəşrlər


İNDEKSLƏMƏ