TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Şagirdlərdə nitq mədəniyyətinin formalaşdırılmasının psixoloji xüsusiyyətləri

Sevda Abbasova, Pəri Paşayeva
DOI: doi.org/10.48445/n2325-8253-9224-r
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6516-2444, https://orcid.org/0000-0002-8332-3387
Tarix: 13 İyun 2023


XÜLASƏ 

Şəxsiyyətlərarası münasibətləri uyğun şəkildə qurmaq uşağın inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını təmin edir ki, bu da öz növbəsində onların uğurlu sosiallaşmasını, insanlarla olan ünsiyyət ehtiyacını ödəyir. Kiçik yaşlı məktəblilər şəxsiyyətlərarası münasibətlərin qurulmasında ciddi çətinliklər yaşayırlar: onlar öz yaşıdları ilə necə əlaqə quracaqlarını, digər insanlarla yaratdıqları əlaqəni necə qoruyub saxlayacaqlarını, sevdikləri və bəyənmədikləri haqqında adekvat fikirlər söyləyə bilmədikləri üçün tez-tez münaqişə yaradır, başqaları ilə aqressiv davranır və buna görə də tənha qalmağı üstün tuturlar. Məqalədə şagirdlərdə nitq mədəniyyəti bacarıqlarının formalaşdırılmasından bəhs edilir.  


AÇAR SÖZLƏR 

nitq mədəniyyəti, ünsiyyət, şəxsiyyətlərarası münasibətlər, intonasiya, ifadəlilik 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ