TƏRƏFDAŞLAR


Arxiv

2022 - 4

Open access An Open Access Journal

PDF faylı yüklə

Məqalələr

YAZI MÜASİR TƏHSİLDƏ PROBLEM KİMİ

Piralı Əliyev
Tarix: 16 Noyabr 2023

Əhməd Cavadın Türkiyə sevgisi

Xanımbacı Məlikzadə
Tarix: 16 Noyabr 2023

Milli istiqlal şairimiz Əhməd Cavad

Səbinə Əliyeva
Tarix: 16 Noyabr 2023

Multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin həyat tərzidir

Ədalət Abbasov, Həmzə Əliyev
Tarix: 16 Noyabr 2023

Nəsirəddin Tusinin multikultural görüşləri

Nübar Bayramova
Tarix: 16 Noyabr 2023

Cümhuriyyət dövrü türk marşları

Ülviyyə Qasımova
Tarix: 16 Noyabr 2023

İNDEKSLƏMƏ