AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ

Open access An Open Access Journal

PRINT ISSN 2790-0738
ONLINE ISSN 2791-0911

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” humanitar elmlər istiqaməti üzrə dilçiliyin və ədəbiyyatşünaslığın bütün sahələrinə aid orijinal, yüksək keyfiyyətli elmi məqalələr dərc edən, dilimizin saflığı və işləkliyini qoruyan, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın (həmçinin xarici ədəbiyyatın) tədrisi metodikasını, onun tədqiqi və təbliği məsələlərini araşdıran resenziyalı, açıq girişli elmi-metodik jurnaldır.

Məqalə göndər Abunə ol

TƏRƏFDAŞLAR


Cari nömrə

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı

Nazilə Abdullazadə
Tarix: 13 Dekabr 2023

Nəsimi dilinin linqvistik-poetik çalarları

Rəhman Quliyev
Tarix: 13 Dekabr 2023

Müasir dərslərdə təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

Fəridə Səfərəliyeva
Tarix: 13 Dekabr 2023

Müasir Azərbaycan dilində şəkilçilərin təsnifi

Elşad Abışov
Tarix: 13 Dekabr 2023

İcmal mövzuların öyrənilməsinə yeni yanaşma

Soltan Hüseynoğlu
Tarix: 13 Dekabr 2023

İNDEKSLƏMƏ