AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ

Open access An Open Access Journal

PRINT ISSN 2790-0738
ONLINE ISSN 2791-0911

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” humanitar elmlər istiqaməti üzrə dilçiliyin və ədəbiyyatşünaslığın bütün sahələrinə aid orijinal, yüksək keyfiyyətli elmi məqalələr dərc edən, dilimizin saflığı və işləkliyini qoruyan, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın (həmçinin xarici ədəbiyyatın) tədrisi metodikasını, onun tədqiqi və təbliği məsələlərini araşdıran resenziyalı, açıq girişli elmi-metodik jurnaldır.

Məqalə göndər Abunə ol

TƏRƏFDAŞLAR


Cari nömrə

Yazı müasir təhsildə problem kimi

Piralı Əliyev
Tarix: 21 Dekabr 2022

Əhməd Cavadın Türkiyə sevgisi

Xanımbacı Məlikzadə
Tarix: 21 Dekabr 2022

Milli istiqlal şairimiz Əhməd Cavad

Səbinə Əliyeva
Tarix: 21 Dekabr 2022

Multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin həyat tərzidir

Ədalət Abbasov, Həmzə Əliyev
Tarix: 21 Dekabr 2022

Nəsirəddin Tusinin multikultural görüşləri

Nübar Bayramova
Tarix: 20 Dekabr 2022

Cümhuriyyət dövrü türk marşları

Ülviyyə Qasımova
Tarix: 20 Dekabr 2022

İNDEKSLƏMƏ