AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYAT TƏDRİSİ

Open access An Open Access Journal

PRINT ISSN 2790-0738
ONLINE ISSN 2791-0911

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” humanitar elmlər istiqaməti üzrə dilçiliyin və ədəbiyyatşünaslığın bütün sahələrinə aid orijinal, yüksək keyfiyyətli elmi məqalələr dərc edən, dilimizin saflığı və işləkliyini qoruyan, Azərbaycan dili və ədəbiyyatın (həmçinin xarici ədəbiyyatın) tədrisi metodikasını, onun tədqiqi və təbliği məsələlərini araşdıran resenziyalı, açıq girişli elmi-metodik jurnaldır.

Məqalə göndər Abunə ol

TƏRƏFDAŞLAR


İNDEKSLƏMƏ