TƏRƏFDAŞLAR


Xəbərlər

“STEAM” layihəsi


Müasir dünyada sürətlə inkişaf edən texnologiyalar və elmi nailiyyətlər təhsil sistemlərinin də yenilənməsini və bu dəyişikliklərə uyğunlaşmasını tələb edir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən STEAM layihəsi, təhsil sisteminə innovativ yanaşmaları inteqrasiya etməklə şagirdlərin elmi-texniki və yaradıcılıq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə yönəldilib. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math) təhsili, ənənəvi təhsil modellərindən fərqli olaraq, fənlərarası yanaşmanı və praktik tətbiqi vurğulayan bir təhsil metodudur. Bu layihə çərçivəsində şagirdlər nəzəri biliklərlə yanaşı, müxtəlif layihələr və təcrübələr vasitəsilə həmin bilikləri real həyatda necə tətbiq etməyi öyrənirlər.

 

Layihənin əsas məqsədləri:

 

1. İnnovativ düşüncə: Şagirdlərin yaradıcı və tənqidi düşünmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək.


2. Texnoloji bacarıqlar: Şagirdlərə müasir texnologiyalardan istifadə etməyi öyrətmək.
3. Praktiki tətbiq: Teorik biliklərin praktik tətbiqini təşviq etmək.
4. Fənlərarası yanaşma: Müxtəlif fənləri birləşdirərək şagirdlərin kompleks problemləri həll etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək.
5. Karyera hazırlığı: Gələcək karyeraları üçün tələb olunan bacarıqları şagirdlərə qazandırmaq.

 

Layihənin tətbiqi:

 

STEAM layihəsi Azərbaycanda müxtəlif məktəblərdə tətbiq edilir. Bu məktəblərdə xüsusi STEAM mərkəzləri yaradılır və müasir avadanlıqlarla təchiz edilir. Layihə çərçivəsində müəllimlər də xüsusi təlimlərdən keçərək, STEAM metodologiyasını və onun tədris üsullarını öyrənirlər.

 

Layihənin fəaliyyətləri:

 

Müasir avadanlıqların təminatı: 3D printerlər, proqramlaşdırma cihazları və digər texnoloji avadanlıqlar.

Layihə işləri: Şagirdlər müxtəlif komandalar şəklində layihələr üzərində işləyir, bu zaman onlar nəzəri biliklərini praktik tətbiq etməyi öyrənirlər.
Təlimlər və seminarlar: Müəllimlər və şagirdlər üçün müxtəlif təlim və seminarlar təşkil edilir.

Yarışmalar və tədbirlər: STEAM çərçivəsində müxtəlif yerli və beynəlxalq yarışmalar və tədbirlər keçirilir ki, bu da şagirdlərin motivasiyasını artırır.


Elm və Təhsil Nazirliyinin STEAM layihəsi, Azərbaycan təhsil sistemində yeniliklərin və müasir yanaşmaların tətbiqinə mühüm töhfə verir. Layihə, şagirdlərin elmi-texniki biliklərini artırmaqla yanaşı, onların yaradıcı və karyera yönümlü bacarıqlarının inkişafına da şərait yaradır. Bu istiqamətdə atılan addımlar, Azərbaycanın gələcək nəsillərinin dünya səviyyəsində rəqabətqabiliyyətli və innovativ fərdlər olaraq yetişməsinə böyük dəstək olur. STEAM layihəsi, ölkənin təhsil sistemində davamlı inkişaf və müasir texnologiyaların tətbiqini təmin edərək, gələcəkdə daha böyük nailiyyətlərə imza atmaq üçün möhkəm təməl yaradır.

 

 

Cəvahir Quluzadə

04-07-2024

İNDEKSLƏMƏ