TƏRƏFDAŞLAR


Xəbərlər

"Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi" beynəlxalq elmi indekslərdə

Jurnalımız aşağıdakı beynəlxalq elmi indekslərə üzv olub:

🌐 CiteFactor
🌐 Academic Research Index / Research Bib
🌐 Root Indexing
🌐 Eurasian Scientific Journal Index
🌐 Journals Directory
🌐 SJIF


İNDEKSLƏMƏ