TƏRƏFDAŞLAR


Arxiv

2023 - 1

Open access An Open Access Journal

2023 № 1 (275)

PDF faylı yüklə

Məqalələr

Təlim texnologiyası ‒ keys-metod

Soltan Hüseynoğlu
Tarix: 16 Noyabr 2023

Bədən üzvləri ilə bağlı olan frazeoloji birləşmələr

Tərlan Abdullayeva
Tarix: 16 Noyabr 2023

Arxaizmlərin semantikasında baş verən dəyişmələr

Rəvanə Qasımova
Tarix: 16 Noyabr 2023

Əhməd Cavad və ədəbi dilimiz

Sədaqət Həsənova
Tarix: 16 Noyabr 2023

Şair Şahnigar xanım Rəncurun ədəbi portreti

Minaxanım Nuriyeva Təkləli
Tarix: 16 Noyabr 2023

İNDEKSLƏMƏ