TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Təhsildə sertifikasiyanın şərtləndirilməsi: ənənə və müasirlik

Şahrza Ağayev
DOI: doi.org/10.48445/z3900-4464-0008-t
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8114-8255
Tarix: 13 Dekabr 2023

XÜLASƏ 

Məqalədə təhsildə sertifikasiyanın mahiyyəti, ənənəvi və müasir pedaqoji texnologiyaların köməyi ilə təhsilverənlərin bilik və fəaliyyətinin standarta uyğun təlim məqsədində reallaşdırmaqda, peşəkarlıqda yanaşma bacarıqları təhlil edilmişdir. O cümlədən təhsilin konsepsiyasına daxil olan məqsəd və vəzifələrin həllində dünya təcrübəsi, ənənəvi və müasir dərsin fərqləndirilməsi, onun səciyyəvi xüsusiyyətləri, mərhələləri, təhsilverənin funksiyaları və bir çox məsələlərin nəzəri və praktik şərhi ilə bağlı nümunələr, həmçinin müəllimin sertifikasiyada uğurlu nəticələr qazanmasına yardımçı olacaq maraq doğuran materiallar təqdim edilir. 


 AÇAR SÖZLƏR 

təhsildə sertifikasiya, Milli Kurikulumun funksiyaları, STEAM təhsili, peşəkarlıq, inteqrasiya

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ