TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” jurnalının yaranma tarixinə bir nəzər

Aytən Teymurova
DOI: https://doi.org/10.48445/n8302-2812-1364-u
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5301-2545
Tarix: 07 İyun 2022


XÜLASƏ 

Məqalədə “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” elmi-metodik jurnalının yaranma tarixinə nəzər salınmış, keçdiyi inkişaf yolu, əhəmiyyəti, mövzu istiqamətləri işıqlandırılmış, jurnala rəhbərlik edən baş redaktorlar haqqında məlumat verilmişdir.  Altmış səkkiz il ərzində pedaqoji ictimaiyyətin xidmətində olan jurnal elmi-metodik təcrübənin artırılması, qabaqcıl müəllimlərin iş təcrübəsinin ümumiləşdirilib yayılması, tarixi və müasir metodika üzrə yazıların dərc edilməsilə hər dövr üçün praktik əhəmiyyətə malikdir. Məqalədə həmçinin jurnalın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən söhbət açılmış, onun səhifələrində öz əksini tapan təlim-tərbiyə, tədris və tədqiqat məsələlərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimlərinin, həmçinin bu adı qazanmağa çalışan tələbələrin təkmilləşməsində olan rolu vurğulanmışdır. 


AÇAR SÖZLƏR 

jurnal, yaranma tarixi, redaktor, rubrika, tədris 

 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ