TƏRƏFDAŞLAR


Məqalələr

Bayatıların uşaqların mənəvi aləminə təsiri və orta məktəblərdə tədrisi məsələləri

Çinarə Rzayeva
DOI: https://doi.org/10.48445/m8493-5151-2240-e
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0655-9342
Tarix: 07 İyun 2022


XÜLASƏ 

Məqalədə bayatıların uşaqların mənəvi inkişafındakı yeri və təsiri araşdırılmış, onların mənəvi zənginliyinin artması və mükəmməl fərd kimi böyüməsində bu janrın rolu müəyyən edilmişdir. Həmçinin orta məktəblərdə bayatıların tədrisi məsələsinə verilən önəm və onların mənimsənilməsi üçün müasir təlim metod və üsullardan istifadə edilmə yolları da araşdırılmışdır. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, bayatıların tədrisi zamanı mövzuya və yaş həddinə uyğun nümunələrin seçilməsi ilə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq mümkündür. Məqalədə bayatıların uşaqların milli ruhda böyüyüb formalaşmasına göstərdiyi xüsusi təsir də nəzərə çatdırılıb. Araşdırmalardan bir daha əmin olundu ki, bayatıların uşaqların həyatındakı rolu və əhəmiyyəti böyükdür.  


AÇAR SÖZLƏR 

folklor, bayatı, tərbiyə, məktəb, tədris 

Məqaləni yüklə

İNDEKSLƏMƏ