TƏRƏFDAŞLAR


Arxiv

2023 - 4

Open access An Open Access Journal

2023 № 4

PDF faylı yüklə

Məqalələr

Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatının intibahı

Nazilə Abdullazadə
Tarix: 13 Dekabr 2023

Nəsimi dilinin linqvistik-poetik çalarları

Rəhman Quliyev
Tarix: 13 Dekabr 2023

Müasir dərslərdə təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi

Fəridə Səfərəliyeva
Tarix: 13 Dekabr 2023

Müasir Azərbaycan dilində şəkilçilərin təsnifi

Elşad Abışov
Tarix: 13 Dekabr 2023

İcmal mövzuların öyrənilməsinə yeni yanaşma

Soltan Hüseynoğlu
Tarix: 13 Dekabr 2023

İNDEKSLƏMƏ