TƏRƏFDAŞLAR


Arxiv

2022 - 4

Open access An Open Access Journal

2022 № 4

PDF faylı yüklə

Məqalələr

YAZI MÜASİR TƏHSİLDƏ PROBLEM KİMİ

Piralı Əliyev
Tarix: 25 Yanvar 2024

Əhməd Cavadın Türkiyə sevgisi

Xanımbacı Məlikzadə
Tarix: 25 Yanvar 2024

Milli istiqlal şairimiz Əhməd Cavad

Səbinə Əliyeva
Tarix: 25 Yanvar 2024

Multikulturalizm Azərbaycan cəmiyyətinin həyat tərzidir

Ədalət Abbasov, Həmzə Əliyev
Tarix: 25 Yanvar 2024

Nəsirəddin Tusinin multikultural görüşləri

Nübar Bayramova
Tarix: 25 Yanvar 2024

Cümhuriyyət dövrü türk marşları

Ülviyyə Qasımova
Tarix: 25 Yanvar 2024

İNDEKSLƏMƏ