TƏRƏFDAŞLAR


Arxiv

2023 - 2

Open access An Open Access Journal

2023 № 2

PDF faylı yüklə

Məqalələr

Orfoqrafiyanın morfologiya ilə inteqrativ tədrisi

Nabat Cəfərova
Tarix: 26 Yanvar 2024

Orfoqrafiya təlimində istifadə edilən iş növləri

Fəridə Səfərəliyeva
Tarix: 26 Yanvar 2024

Sintaktik funksiyaların formalaşmasında qoşmaların rolu

Rəhilə Hümmətova
Tarix: 26 Yanvar 2024

Qeyri-həmcins təyinlər

Nabatəli Qulamoğlu
Tarix: 26 Yanvar 2024

Poetics of the riddle about сrane in “Codex Cumanicus”

Dilshoda Kuliyeva
Tarix: 26 Yanvar 2024

Conceptual integration as networks of communication

Haydar Guliyev
Tarix: 26 Yanvar 2024

İNDEKSLƏMƏ